donderdag 7 april 2022 |
 12:30 uur

Proefboerderij Rusthoeve: bio based garden en strokenteelt onderzoek (lunch)

Hier in Noord-Beveland vinden we akkerbouwbedrijf De Rusthoeve, ook wel Agrarisch Innovatie- en KennisCentrum Rusthoeve genoemd. Hier doen ze praktijkonderzoek in de akkerbouw, met name naar de teelt van uien, aardappelen, suikerbieten en granen. Het gebruik van duurzame teeltmethoden staat centraal bij de Rusthoeve, waarbij ze goed aansluiten op de actuele ontwikkelingen van de circulaire economie en de energietransitie. Zo zijn ze bijvoorbeeld al twee jaar bezig met nieuwe methoden voor strokenteelt. Op 6 en 12 meter brede stroken worden diverse gewassen geteeld en gemonitord.

Locatie: Noordlangeweg 42, Colijnsplaat